ỨNG DỤNG KHUÔN NHIỀU TẦNG

Đăng bởi CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ HTMP VIỆT NAM vào lúc 25/01/2019

Ta chia thành hai loại khuôn.

  • Các tấm cái của khuôn nằm cùng bên với nhau. Hệ thống đẩy sản phẩm về một hướng. Khuôn loại có thể dùng hệ thống kênh dẫn nguội và hệ thống kênh dẫn nóng.
  • Các tấm cái nằm đối diện nhau. Hệ thống đẩy sản phẩm ra từ hai phía ngược nhau.đói với loại khuôn này ta sử dụng hệ thông hotrunner vào để đãm bảo nhựa luôn nóng.

Ưu điểm : Kết cấu gọn. Giảm đáng kể máy ép. Sản xuất được các sản phẩm lớn.

Nhượt điểm: Hệ thống đẩy sản phẩm phải được thiết kế đặc biệt vì hai chuyển động đẩy ngược nhau. Phải sử dụng một số chi tiết cơ khí để tạo chuyển động khuôn.

  Dưới đây là hình minh họa việc tạo kết cấu khuôn hai tầng và cơ cấu đẩy sản phẩm:

Hiện nay trên thế giới đã sản xuất được khuôn 2,3,4 tầng sản xuất được 75000 chi tiết trên giờ.

1. Khuôn hai tầng :

  Ưu điểm :  Nâng cao hiệu quả làm việc của máy (sản phẫm tăng gấp đôi). Giảm đi số lượng máy móc cho quá trình phun. Các máy công suất nhỏ vẫn đáp ứng được, khuôn motof cavity hay nhiều cavity trên một tầng khuôn. Hoạt động các khuôn là độc lập. Kế cấu đơn giản.

Ứng dụng :

Chi tiết thành mỏng. Sản phẩm công nghiệp. Đồ dùng gia đình. Hàng tiêu dùng. Sản phẩm y học. Dao kéo. Khuôn ba tầng:  

Ưu điểm: Ứng dụng: Chi tiết thành mỏng. Đồ dùng gia đình. Hàng tiêu dùng. Sản phẩm y học.

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Tiếng Việt English 日本語